top of page
overhead-view-veterinarian-female-carefu

REHABILITACE

NAŠÍ KLINIKY

Anchor 1
REHABILITACE
MASÁŽE
A STREČINK
OŠETŘENÍ DLE PRINCIPŮ
DORNOVY METODY
BALANČNÍ
TECHNIKY
REHABILITACE 
MASÁŽE / STREŘINK

Bez masáže se neobejde téměř žádná rehabilitace. Její využití je velmi rozmanité. Uvolňuje a prohřívá svaly a svalové spazmy, zároveň svaly udržuje pružné a v dobrém stavu, celkově uvolňuje zvíře k další případné manipulaci. Během masáže se pracuje nejen se svaly, ale zároveň s kůží, podkožím a fasciemi. Vždy se masážními hmaty věnuje celému tělu, ne jen jeho části.

Mezi nejvyužívanější typ masáže patří relaxační.

Masáží se hojně využívá u bázlivých psů, prohlubuje se kontakt s majitelem či navozuje důvěra v terapeuta. Doporučuje se u psů seniorů, v rekonvalescenci i u sportujících jedinců.

Ruku v ruce s masáží jde i strečink, který z největší části řadíme mezi pasivní pohybové cvičení. Vždy se provádí až na prohřátých svalech (buď masáží, nebo lehčím vyklusáním psa). Se studenými svaly se špatně manipuluje a hrozí nebezpečí poranění. Svaly se strečinkem více uvolní a dojde k rychlejší regeneraci. Strečink by se měl provádět u všech sportujících psů (agility, flyball, dogfrisbee, dogdancing,..) vždy po vykonání aktivity, u seniorů a zvířat v rekonvalescenci.

Strečink

 • Udržuje svaly pružné.

 • Pomáhá udržovat rozsah pohybu v kloubech.

Zásady strečinku

 • vždy se provádí až po zahřátí!

 • korigovat sílu protažení – NEPŘETAHOVAT

 • neprodlužovat dobu strečinku

 • vždy protahovat i v opačném směru (flexe/extenze)

 • vždy protahovat celého psa

 • protažení opakovat 2–4x za sebou

 1. Aktivní – navádění na pamlsek, tak aby se pes sám otočil, využívá se u protažení krku a břicha

 2. Pasivní – provádí se uchopením

 • Protažením hrudních končetin protahujeme svaly lopatky a ramenního kloubu.

 • Protažení krku se provádí aktivním strečinkem.

 • Protažení pánevních končetin se provádí v leže na boku.

 • Po masáži se doporučuje alespoň 1 den klidového režimu.

 • Po nakrmení počkat minimálně 3h, než se začne s masáží.

 • V případě výkonu (sport…) se masáže provádí  až druhý den.

 • Délka masáže by měla být maimálně 45-60min.

bottom of page